Sona experience…

I’m very tired.
Very, very tired.
But I want to share what happened yesterday.

We all know that July 26 was the first State of the Nation Address of the new Aquino regime and in line with that,
here in Iloilo ,we have our State of the People’s Address.
So what happened?

We started shouting and chanting from UP City Campus together with other sectors like the peasants, farmers, women, church, health workers, urban poor and of course us, from the youth and students.

I am really agitated. The fact that I am one of the emcees makes me feel more eager to arouse the public to support our cause.

Ang feeling ko, I’m doing something very important.
Wala na ko gani labot sa mga suya kag mga bitter sa palibot ah.
permi ko nalang napanumdum nga kung wala sila nga uninformed kag mediocre,
wala man kami to gapanglakaton para isinggitan kag ipakita sa ila ang realidad sa mga sala kag tiko nga imahe kag paminsaron nga lapnagon sa palibot.

“Arouse, Organize, Mobilize”

Amu ni permi ko napanumdom kag ang sa utok ko kagapon.
Nagalakat ko to para ma-agitate ko man ang pareho ko nga pumuluyo nga exploited katama sa mga sala nga patakaran sang gobyerno,
nga biktima sang kagutom tungod wala ubra,
wala ubra kay wala kaeskwela,
wala kaeskwela kay wala ginahatagan sang importansya ang mga serbisyo sosyal pareho sang edukasyon.

Amu na nga nabasol kita sang gobyerno nga wala kuno kita gaasenso kay tamad kag wala kita ineskwelahan,
Paano kita kaeskwela nga bisan pambayad gani sa mga witi-witi nga balaydan indi kita kasarang?
Paano kita kaeskwela nga bisan gani Kinder sa public schools may bayad?
Nga-a indi nila mahatag ang aton mga kinahanglan?
Kay tungod gapauso sila indibidwalismo?

PESTE!
Ngaa gin-generalize pa kita nga Filipino kung ang ginaduso sa aton panumdumon ang kaugalingon ta?
Nga-a may races pa?
Nga-a nag-iba-iba pa lengwahe kung sa ulihi malang kaugalingon mo panumdumon mo?

Ay tani wala nalang ta nasyonalidad total gale gusto nila nga wala ta labutay sa isa kag isa.

Pero indi!!!
May ara kita aton kultura bilang Pilipino.
May ara kita kina-iya kag indi ta ina pagpasugtan nga gub-on sang mga imperialista.
Kinanglan ta makipagbato batok sa mga nagkalain-lain nga nagahalit kag nagapabudlay sa aton.

Ang Pilipinas indi lang para sa iilan nga naga-hari nga sahi kag dayuhan.
Ang Pilipinas ay para sa tanan nga Pilipino,
amu nga dapat tanan nga resources kita ang magpulos kag indi ang mga sungak-sungak nga US kag iban ya pa da nga alipores.

Wala na ko gaasa sang pagbag-o kay Noynoy,
Kita nga pumuluyo ang paagi sang pagbag-o kag indi siya.
Labi na gid ang mga kabataan,
sa aton gahalin ang kusog para kay-uhon ang tiko na sistema.
Mga pareho ko nga kabataan,
Dali na,
Intra na kita sa mga butang para sa matood-tood nga kinalain sa aton sociodad.

Serve the People!!!

ako sa higad...
Advertisements

2 Comments Add yours

  1. AOM says:

    STP! Padayon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s