Para sa Tunay, Palaban at Makabayang Serbisyo, Iboto Jordana Jaco sa Konseho!

“Nagsasalita at Lumalaban tayo hindi dahil tayo lang ang may alam, kundi DAPAT NATING MAKIALAM.”

Alam naman nating mga estudyante, bilang direktang apektado ng Tuition and other Fee Increase (TOFI) at budget cut, ang hirap na dulot sa atin ng mga pasaning ito. Marami sa mga estudyanteng nakapasa sa UPCAT ang hindi na makapag-aral sa Unibersidad ng Pilipinas dahil datapwat ito ang natatanging National State University isa naman ito sa may pinakamahal na tuition fee sa lahat ng State Universities sa buong bansa at maari nang ihalintulad sa mga pribadong paaralan tulad ng La Salle at Ateneo. Kaya kung iisipin, “Napakamahal ng Tuition Fee, Private na rin ba ang UP?”

Kaya bilang parte ng General Program of Action ng SAMASA Party Alliance, aming isinusulong ang paglunsad ng UP Kilos na para sa Edukasyon at Kinabukasan (UP Kilos Na) dito sa Unibersidad ng Pilipinas sa Kabisayaan-Miagao. Isa itong system-wide na alyansa ng mga mag-aaral upang ipasiguro na bilang estudyante, tayo ay may karapatan sa wasto, mura at de kalidad na edukasyon at sa iba’t ibang serbisyo sosyal sa ating lipunan. Ang alyansang ito ay naniniwala na tanging sa ating kolektibong pagkilos, maipapanalo natin ang bawat laban tutol sa Komersyalisado, Kolonyal at Pasistang sistema ng edukasyon ng ating bansa.

Pangalawa, aming isusulong ang pagpapalawak, pag-oorganisa at pag-konsolida ng College of Arts and Sciences Volunteer Corps dahil alam ng aming alyansa na ito ay isang paraan upang tayo ay maglinang ng mga susunod na lider-estudyante hindi lamang ng CAS ngunit ng buong pamantasan at maaring ng buong sambayanan. Magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng pagiging parte ng ating VolCorps sa iba’t ibang aktibidad at gawain ng konseho lalong-lalo na sa mga gawaing makakalinang ng kanilang potensyal bilang lider gaya ng leadership training, group dynamics at iba pa. Kailangang maipasiguro natin na ang ating mga susunod na namumuno ay hindi takot, armado ng talino at kahusayan sa pagpapalakad ng konseho at higit sa lahat tunay na ipaglalaban ang ating mga karapatan bilang mga mag-aaral sa loob ng pamantasan.

Ngunit hindi namin ito magagawa ng kami lang. Kailangan namin, mga kapwa ko iskolar ng bayan, ang inyong buong pusong suporta, tiwala at higit sa lahat BOTO sa darating na MARSO KWATRO!

Ako po si Jordana Jaco.

Para sa Tunay, Palaban at Makabayan Serbisyo, Iboto Jordana Jaco sa Konseho!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s