GOD of TETRIS!

ah. linte! lately na-adik ko kahampang sang Tetris Battle sa Facebook.
adlaw-adlaw ko gahampang, kung maka-net ko diretso open sang application.

frustrated gid ko katama kung mapirde ko, ginadamdam ko gid especially kung mag-rank down ko.

kagi daw indi ko pagsapakon ya friend ko kay ginsinabad ya ko sang gahampang ko, teh kundi nag-rank down ko!
bwisit ya. Hahaha.

kaulugot pa gid na bala kung sa tunga-tunga ka hampang mo,
may ma-chat. daw nami buyayawon!

haha. Rank 20 na ko. 30 to go. tani mag-god of tetris ko.

lipay-lipay gid ko dasun!

Tetris ta?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s