Dinagyang na Naman by Prof. Tomasito T. Talledo

I.
Bilek sang ilek gid ‘ya p’re
Palaniskog ta kay Dinagyang na naman.
Ti mabaha taong-puti diri sa syudad
Turoturista! Turo-turotot-turista kag
mahamot-hamot nga mga bulsa.
Turista, suldado, bisita, marinero
Ay! Yudi-putputs kay dayon dapo sang
Mga kaplog sa may lagtik kwarta.
Bilek sang ilek sang ilek gid ‘ya p’re!
Sa hotel, sa ilimnan kag sa kon diin gin-ula
sang mga Butakal ang ila lapuyot nga
kalisdanan, sigue dasok bisan gutok
Kay sa ka-linti, Dinagyang na naman!
Sa baho sang dolyar, sa pula-pula nga hita
Ang mga opisyales sang syudad masig palumba-anay
Gusto-gusto nila mangin bugaw
bisan arsubispo bugaw man gani.
Ay! Belat sang ‘mak gid ‘ya p’re!
Pangsut nga lugar ang Iloilo
Kay tanan-tanan nga mga bulay-ug, kuyapon kag tipuson
nga mga parak lisensyado mangihi sa tunga dalan
Kag ang bata nga Senyor Santo Nino nahubog
sang mga palagwaon.
Belik sang ilek ‘ya p’re
Palaniskog ta kay Dinagyang na naman!
II.
Dinamuhal sang Iloilo ang binuy-an sang Dinagyang
Naga kinastahanay na pero daw sa wala lang!
Gin takwasan sang Kupas ang Reyna sang Oros
Nag palanig-a tindug tanan nga mga Bastos.
Hala! Tres-tiros-pabor todas kay may pantot
Sa panggueng-guihan sang Villa Arevalo.
Laway-laway, dilap-dilap sa paa sang guapa nga baboy
Higup-higup, supsup-supsup sa daku nga itlog sang baka
Saboruso nga bulong sa mga gutom sang ginhawa
Kanamiton sa tiendahan sang La Paz .
Magahud ang pangakak sang mga manugpapatad
Sa kapula-pula nga padong, sa kataliwis nga tahud
Grabe ang sinyapul sang mga sulog kag munga
Sa magutok nga bulangan sang Jaro.
Dinamuhal sang Iloilo ang binuy-an sang Dinagyang
Naga kinastahanay na pero daw sa wala lang!
III.
Ma dagyang man tana ang Ati.”
Hiligdaan nga mainit, sementado nga dalan,
maitum sa pusnga sang salakyan.
Gina tabug, gina lagas, gina kangil-aran
sa pag pakitluoy padayon gihapon.
Galukdo palangabuhian sa bug-os nga adlaw
makabaligya lana, lumay, pangalap.
Aga pa naga linggi-linggi na sa kahulugbon,
walay makaon, walay paalabuton.
Sa pagtulog kahulid ang higku sang syudad,
huragok di malabwan sang may manggad.
Ma dagyang man tana ang Ati.”
TTT/2005
Dinagyang should be for Aetas- one of our ancestors. However, the current celebration of Dinagyang is commercialized with low regard to the real purpose of the event which is to depict and to cherish the culture of those ancestors.
Napabay-an nalang da sila gani sa higad kag wala gid nasapak.
So, kalain. tsk tsk!
Hay. Sad.
By the way, Prof. Tomasito Talledo is my Political Science teacher here in UPV.
He’s one of the best and my favorite teacher.
Advertisements

One Comment Add yours

  1. Pingback: Homepage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s